Skip to content

Ćwiczenia 3

Posted in Aktualności, and BYT

BYT Modelowanie Przypadków Użycia

Zaprojektuj system informatyczny dla poniższych wymagań.
Stwórz diagram przypadków użycia dla systemu obsługującego aptekę. Apteka sprzedaje leki na receptę, pozostałe produkty kosmetyczne i lecznicze (bez recepty) oraz leki przygotowane na miejscu. Sprzedażą produktów bez recepty zajmują się sprzedawcy, choć może ich w tym (jak i w pozostałych obowiązkach) zastąpić farmaceuta. Klient może posiadać kartę „stałego klienta”, która upoważnia go do otrzymania rabatu przy sprzedaży. Karta jest wydawana przez sprzedawcę i rejestrowana w systemie na życzenie klienta wraz z jego danymi osobowymi. Leki na receptę mogą być sprzedawane tylko i wyłącznie przez farmaceutę. System umożliwia zeskanowanie kodu kreskowego recepty i zweryfikowanie jej poprawności w centralnym Systemie Kontroli Recept. Farmaceuta każdorazowo sprawdza recepty przy sprzedaży leków na receptę. Przygotowaniem leków robionych według recept zajmuje się farmaceuta-laborant. Może go zastąpić w tej czynności każdy z pozostałych farmaceutów. Skład leku jest wprowadzany do systemu i drukowany jako etykietka opakowania. Baza danych przechowująca stan magazynu automatycznie generuje kopie zapasowe na koniec każdego dnia oraz sprawdza, które produkty utraciły ważność (są przeterminowane). Magazynier każdorazowo odbiera wygenerowane raporty i uzupełnia braki lub zamawia nowe produkty i wprowadza je do systemu. Kierownik apteki może przeglądać generowane przez system miesięczne statystyki sprzedaży. Apteka posiada również stronę sklepu internetowego przez którą klient może zamawiać produkty i następnie wybrać opcję odbioru w aptece, jeśli są to leki na receptę. Pozostałe produkty są bezpośrednio wysyłane jako przesyłka i opłacane jako natychmiastowe przelewy internetowe za pomocą systemu bankowego. W czym jeszcze system informatyczny mógłby pomóc typowej aptece? Zaproponuj dodatkowe przypadki użycia (np. integracja z systemem hurtowni, baza pracowników, relacje z klientem, marketing, reklama?). Rozbuduj diagram o własne pomysły.


Polecenia:

a) Stwórz hierarchię dziedziczenia aktorów.

b) Zastosuj relację „include” (przebieg podstawowy). c) Zastosuj relację „extend” (przebieg opcjonalny).

d) Wykorzystaj aktora typu „czas”. e) Wykorzystaj aktora typu „system zewnętrzny”.

f) Rozpisz przykładowy, interesujący przypadek użycia w postaci scenariusza.