Skip to content

WDP

Wprowadzenie do Programowania

 

Lab3

 

  1. Napisz program obliczający objętość prostopadłościanu. Kolejne wymiary mają być wprowadzane przez użytkownika. (2pkt)
  2. Napisać program zawierający przynajmniej 2 funkcje i wypisujący na ekranie „Idzie żołnierz polem, lasem” (2pkt)
  3. Napisać program podnoszący wprowadzoną przez użytkownika wartość do kwadratu a potem wyciągnąć z niej pierwiastek i wypisać na ekranie. (4pkt)
  4. Grawitacja na księżycu jest równa blisko 17% grawitacji ziemskiej. Napisać program pozwalający na wprowadzenie własnej wagi i obliczający wagę na księżycu. (4pkt)
  5. Napisz program porównujące 5 liczb wprowadzonych przez użytkownika i wypisujący największą i najmniejszą wartość. (2pkt)

 

 

Zadania lab4 (19pkt)

  1. Napisz program porównujące 5 liczb wprowadzonych przez użytkownika i wypisujący największą i najmniejszą wartość. (2pkt)

 

  1. Napisz program, w którym użytkownik wprowadza numer dnia tygodnia. Program powinien wypisać tekst: – „zwykly dzien” – dla dni od poniedziałku do piątku; – „weekend” – dla soboty i niedzieli; – „bledny numer dnia” – dla pozostałych wartości. Przyjmij: 1 – poniedziałek, 2 – wtorek, 3 – środa, itd. Zastosuj instrukcję switch. (3pkt)

 

  1. Zadeklaruj N×M-elementową tablicę liczba całkowitych typu int ( N, M – stałe zadeklarowane dyrektywą preprocesora #define). (1pkt)

Wykonaj następujące operacje:

– zapisz do tablicy liczby całkowite 1, 2, 3, …; wyświetl elementy tablicy z podziałem na wiersze i kolumny, (1pkt)

– zapisz do tablicy wygenerowane pseudolosowo liczby całkowite z zakresu 〈-9, 9〉; wyświetl elementy tablicy z podziałem na wiersze i kolumny, (1pkt)

– oblicz i wyświetl liczbę elementów tablicy: dodatnich, ujemnych, równych zeru, (2pkt)

– oblicz i wyświetl liczbę elementów tablicy o parzystych i nieparzystych wartościach, (2pkt)

– zastąp wszystkie ujemne elementy tablicy wartością zero; wyświetl elementy tablicy z podziałem na wiersze i kolumny, (1pkt)

– oblicz i wyświetl średnią arytmetyczną tylko tych elementów tablicy, które są większe od zera. (1pkt)

 

  1. Napisz program, który dla N × M – elementowej tablicy liczb całkowitych wygeneruje pseudolosowo elementy tablicy z zakresu 〈0, 10〉. Następnie wyświetli zawartość tablicy z podziałem na wiersze i kolumny oraz obliczy ile razy każda liczba występuje w tablicy, wyświetlając tylko te liczby, których ilość jest różna od zera. (5pkt)

 

 

Pomocne strony:

https://pl.wikibooks.org/wiki/C/Pierwszy_program

https://www.tutorialspoint.com/cprogramming/c_overview.htm

http://www.cprogramming.com/tutorial/c/lesson1.html

https://www.learn-c.org/

Wykłady i Google…

Laboratoria zaliczenie:

-prezentacja

-zadania

-kolokwium

 

Dodatkowe materiały:

 

 

Przydatne Strony:

http://www.learn-c.org/pl/

http://stackoverflow.com/

http://code2flow.com/