Skip to content

IO

szablon

Zadaniem każdego zespołu projektowego jest przygotowanie dokumentacji dla wskazanych poniżej etapów wytwarzania systemu informatycznego, tj.:

 1. dokumentacji wymagań z uwzględnieniem:
  a. diagramów przypadków użycia
  b. specyfikacji wymagań niefunkcjonalnych
 2.  dokumentacji analitycznej z uwzględnieniem:
  a. weryfikacji diagramów przypadków użycia – scenariusz
  b. diagramów aktywności
  c. diagramów pakietów
  d. diagramów komponentów
  e. diagramów klas
 3. dokumentacji projektowej z uwzględnieniem:
  a. diagramów obiektów
  b. diagramów sekwencji lub współpracy
  c. diagramów stanów
  d. diagramów wdrożeniowych

 

Każdy z wyników prac jest przygotowywany z wykorzystaniem narzędzia CASE wspomagającego podejście obiektowe, bazującym na języku UML.

Członek każdego zespołu wytwórczego będzie na bieżąco oceniany podczas zamykania prac dotyczącego każdego z powyższych punktów – od 1 do 3.

Na ostatnich dwóch godzinach zajęć zostaną całościowo ocenione projekty laboratoryjne.

 

Prezentacje:

Narzędzia Case wspierające UML 5
UML i alternatywy 3
Diagramy Struktur 4
Diagramy zachowań 4
Role w projekcie 2